תמונות

סמארטדרייב תל אביבסימולטור נהיגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סימולטור רכב פרטיסימולטור טוסטוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתוח שיעור סימולטורניתוח אימון סימולטור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסך תצוגה סימולטורמסך תצוגה בסימולטור